Kosten

Wanneer u letsel heeft opgelopen wilt u niet voor onverwachte kosten komen te staan. Weehuizen Letselschade staat u bij op het gebied van bedrijfsongevallen, verkeersongevallen en overig letsel zoals ski-ongelukken, productaansprakelijkheid of letsel door dieren.

Kosteloos

Weehuizen Letselschade kan u in bijna alle gevallen kosteloos bijstaan. Naar Nederlands recht is de aansprakelijke partij verplicht, behalve uw materiële en immateriële schade,  ook de kosten die uw belangenbehartiger en diens medisch adviseur maken, buitengerechtelijke kosten genoemd, te vergoeden.

Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij is erkend, zal die dus ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

“Praktijk Weehuizen heeft mij prima geholpen bij het verhalen van de medische kosten na mijn verkeersongeluk. Inmiddels ben ik weer volledig hersteld en kijk ik, ondanks het ongeluk, met een positief gevoel terug op de afgelopen periode.”

Slachtoffer verkeersongelukOmgeving Amsterdam

Aansprakelijkheid

Indien de aansprakelijkheid niet door de tegenpartij is erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de ongevalstoedracht, of omdat er slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid is, òf omdat de medische causaliteit wordt betwist in verband met reeds vòòr het ongeval bestaande klachten, dan onderzoekt Praktijk Weehuizen kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen en beoordeelt Praktijk Weehuizen of de omvang van uw verwachte schade het doorzetten van uw claim rechtvaardigt dan wel of het zin heeft een gerechtelijke procedure te starten.

Daarnaast kan Praktijk Weehuizen uw letselschadezaak kosteloos overnemen indien uw rechtsbijstandsverzekeraar al enige tijd uw belangen behartigt. Velen zijn u voorgegaan in verband met ontevredenheid over de handelwijze van de rechtsbijstandsverzekeraar.

“Praktijk Weehuizen heeft mij prima geholpen bij het verhalen van de medische kosten na mijn verkeersongeluk. Inmiddels ben ik weer volledig hersteld en kijk ik, ondanks het ongeluk, met een positief gevoel terug op de afgelopen periode.”

Slachtoffer verkeersongelukOmgeving Amsterdam

Contact opnemen

Praktijk Weehuizen licht een en ander graag verder toe tijdens een persoonlijk (telefonisch) onderhoud of per e-mail. Ook uw overige vragen kunnen dan aan bod komen.