Slachtoffer

Wanneer u letsel heeft opgelopen is het wel zo prettig en makkelijk als u, kosteloos, wordt bijgestaan door een deskundige voor wat betreft de communicatie en onderhandeling met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij. U heeft immer al genoeg aan het hoofd en u beschikt over het algemeen over onvoldoende juridische kennis. De verzekeraar kan u van alles op de mouw spelden en doet vaak alsof het wel meevalt met het door u opgelopen letsel.

Bedrijfsongeval

Een werkgever heeft een zorgplicht jegens de werknemer. In geval van een bedrijfsongeval op de werkvloer of onder werktijd is de werkgever al snel aansprakelijk te houden, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of indien sprake is geweest van bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. In zeer veel gevallen blijkt de werkgever de zorgplicht te hebben geschonden en van bewuste roekeloosheid is vrijwel nimmer sprake.

Onoplettendheid van een werknemer vormt geen reden om onder aansprakelijkheid uit te kunnen komen. Een werkgever is dus al snel aansprakelijk. Praktijk Weehuizen vraagt de werkgever de schade te melden bij diens aansprakelijkheidsverzekeraar zodat met deze verzekeraar de schadebehandeling en vergoeding opgepakt kan worden.

“Weehuizen Letselschade heeft mij prima geholpen bij het verhalen van de kosten na mijn verkeersongeluk. Inmiddels ben ik weer volledig hersteld en kijk ik, ondanks het ongeluk, met een positief gevoel terug op de afgelopen periode.”

Slachtoffer verkeersongeluk

Verkeersongeval

Met name een verkeersongeluk zit in een klein hoekje. De intensiteit van het van het verkeer is zodanig toegenomen, en daarmee de overzichtelijkheid afgenomen, dat zeer veel mensen betrokken raken bij een ongeval. Helaas blijft het dan niet altijd bij “ slechts” materiele schade. Vaak loopt men letsel op. Letsel zowel op het lichamelijke als het mentale vlak.

Weehuizen Letselschade draagt er zorg voor dat al uw schade, dus zowel materieel als immaterieel (ook wel smartengeld genoemd) op de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke tegenpartij wordt verhaald.

Overig letsel

Productaansprakelijkheid

In en om het huis gebruiken we dagelijks machines en materialen van huishoudelijke aard. Ook al zijn we voor de aanschaf ervan naar een vertrouwd adres gegaan, hebben we ons laten voorlichten, en draagt ons product de nodige kwaliteitsstempels; dit alles is geen garantie tegen een fabricagefout. Blijkt onze zorgvuldig gekozen aankoop een cruciaal onderdeel te missen of is een snoer beschadigd, dan kan een relatief klein euvel grote gevolgen hebben. In dergelijke gevallen is de fabrikant aansprakelijk.

Letsel toegebracht door dieren

Het komt veelvuldig voor dat mensen door een hond worden gebeten of door een paard getrapt. Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade en dient u uw schade vergoed te krijgen. Slechts indien sprake is geweest van zeer bijzondere omstandigheden kan de eigenaar of bezitter van het dier onder aansprakelijkheid uitkomen. Zelfs als u op een paard zat of reed en van het paard bent gevallen kunt u vaak aanspraak maken op in ieder geval een deel van vergoeding van uw letselschade.